جراحی لوزه –لوزه سوم

لوزه ها قسمتی از سیستم لنفاوی بدن هستند.گاهی بزرگی لوزه های کامی (که از راه دهان قابل روئیت هستند)و لوزه سوم (که در خلف بینی واقع شده است)باعث مشکلات متعددی در کودکان می شود:
1. عفونت های مکرر گوش میانی و سینوس ها
2. عدم ترشح مناسب هورمون رشد که در خواب مناسب ترشح می شود و عدم رشد مناسب کودک
3. شب اداری
4. تجمع مایع در پشت پرده گوش ها و کاهش شنوایی
5. عفونت های مکرر
در چنین مواردی توصیه می کنیم که لوزه ها برداشته شوند و این تصور که لوزه ها با افزایش سن کوچک می شوند وبنابراین صبر کنیم مردود می باشد چرا که اثرات عوارض آنها باقی می ماند .
در بزگسالان نیز عفونت های مکرر لوزه یا ترشحات سفید رنگ بد بو با قوام نرم که باعث بوی بد دهان می شوند از دلایل جراحی لوزه می باشد.
نکاتی که لازم است بدانید:
1. بیمار باید حدود 8-6 ساعت قبل از عمل از خوردن و آشامیدن خودداری نماید.
2. رژیم های غذایی مخصوص که داده می شود باید تا حدود 10 روز بعد از عمل رعایت شود .(باید از غذاهای خنک و نرم استفاده شود و از غذاهای سفت و خشک پرهیز شود)
3. گاهی درد بعد از عمل در حین بلع وجود دارد .اما باید بدانید که خوردن مایعات خنک و نرم باعث تخفیف درد و بهبودی سریعتر می شود.
4. در روزهای 5 تا 7 ممکن است که کمی درد گوش به علت عصب گیری مشترک گوش و حلق وجود داشته باشد که با مصرف استامینوفن بهبود می یابد.
5. از روز دوم بعد بعد از عمل در محل لوزه ها قشر سفید خاکستری ایجاد می شود که نشانگر شروع روند التیام است و نشان عفونت نمی باشد.
6. بوی بد دهان تا چند روز بعد از عمل طبیعی است.
7. در صورت بروز خونریزی به پزشک مراجعه نمایید.

لوزه ها قسمتی از سیستم لنفاوی بدن هستند.گاهی بزرگی لوزه های کامی (که از راه دهان قابل روئیت هستند)و لوزه سوم (که در خلف بینی واقع شده است)باعث مشکلات متعددی در کودکان می شود:
1. عفونت های مکرر گوش میانی و سینوس ها
2. عدم ترشح مناسب هورمون رشد که در خواب مناسب ترشح می شود و عدم رشد مناسب کودک
3. شب اداری
4. تجمع مایع در پشت پرده گوش ها و کاهش شنوایی
5. عفونت های مکرر
در چنین مواردی توصیه می کنیم که لوزه ها برداشته شوند و این تصور که لوزه ها با افزایش سن کوچک می شوند وبنابراین صبر کنیم مردود می باشد چرا که اثرات عوارض آنها باقی می ماند .
در بزگسالان نیز عفونت های مکرر لوزه یا ترشحات سفید رنگ بد بو با قوام نرم که باعث بوی بد دهان می شوند از دلایل جراحی لوزه می باشد.
نکاتی که لازم است بدانید:
1. بیمار باید حدود 8-6 ساعت قبل از عمل از خوردن و آشامیدن خودداری نماید.
2. رژیم های غذایی مخصوص که داده می شود باید تا حدود 10 روز بعد از عمل رعایت شود .(باید از غذاهای خنک و نرم استفاده شود و از غذاهای سفت و خشک پرهیز شود)
3. گاهی درد بعد از عمل در حین بلع وجود دارد .اما باید بدانید که خوردن مایعات خنک و نرم باعث تخفیف درد و بهبودی سریعتر می شود.
4. در روزهای 5 تا 7 ممکن است که کمی درد گوش به علت عصب گیری مشترک گوش و حلق وجود داشته باشد که با مصرف استامینوفن بهبود می یابد.
5. از روز دوم بعد بعد از عمل در محل لوزه ها قشر سفید خاکستری ایجاد می شود که نشانگر شروع روند التیام است و نشان عفونت نمی باشد.
6. بوی بد دهان تا چند روز بعد از عمل طبیعی است.
7. در صورت بروز خونریزی به پزشک مراجعه نمایید.